PARTNERZY W PROJEKCIE

mEATquality składa się z 17 partnerów z 7 krajów europejskich, w tym 7 partnerów akademickich, 5 ośrodków badawczych i 5 partnerów reprezentujących ekologiczne i konwencjonalne łańcuchy dostaw żywności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych partnerach, odwiedź „poznaj naszych partnerów”.

PARTNERZY

Wageningen Research

Misją Wageningen University & Research (WUR) jest „Odkrywanie potencjału natury w celu poprawy jakości życia”. Uniwersytet Wageningen i wyspecjalizowane instytuty badawcze Wageningen Research Foundation połączyły się, aby ulepszyć jakość badań i przyczynić się do rozwoju wiedzy w dziedzinie zdrowej żywności i środowiska życia. Wageningen University & Research jest jedną z wiodących organizacji w swojej dziedzinie. Instytuty badawcze: Wageningen Livestock Research i Wageningen Food Safety Research wnoszą duży wkład do projektu mEATquality.

Wageningen University

WU – Food Quality and Design (FQD) group:
Misją FQD jest połączenie dyscyplin technologicznych i społecznych w celu zbadania wszystkich aspektów związanych z jakością żywności. Do projektowania żywności podchodzimy w sposób holistyczny, uwzględniający aspekty technologiczne, konsumenckie i zarządcze na różnych etapach łańcucha żywnościowego. Celem FQD jest rozwijanie nowej wiedzy naukowej na temat projektowania żywności i zarządzania jakością oraz szkolenie przyszłych pokoleń na stanowiska na pograniczu technologii żywności i innych dyscyplin. Badania FQD są pogrupowane zgodnie z potrzebami interesariuszy, a mianowicie społeczeństwa, konsumenta i ciała ludzkiego. FQD jest częścią szkoły VLAG.

WU – Adaptation Physiology (ADP) Group:
ADP to zróżnicowana i międzynarodowa grupa badaczy, asystentów i doktorów, aktywnie zaangażowanych w edukację i debatę społeczną. Adaptacja jest badana w kontekście różnych dyscyplin naukowych, w tym immunologii, fizjologii rozrodu, metabolizmu energetycznego i biologii behawioralnej. ADP jest częścią szkoły podyplomowej WIAS. Ponadto Fizjologia Adaptacyjna i trzy inne grupy (Żywienie Zwierząt, Systemy Produkcji Zwierząt, Akwakultura i Rybołówstwo) tworzą wspólnie klaster „Zwierzęta w przyszłych systemach żywnościowych i społeczeństwie”.

Aarhus Universitet

Grupa MAPP
Centrum MAPP na Uniwersytecie w Aarhus zostało założone w 1991 r. przez Klausa G. Grunerta. Centrum prowadzi badania nad zachowaniami konsumentów w odniesieniu do żywności, napojów oraz nad wdrażaniem wiedzy konsumentów w przemyśle i polityce publicznej. Badania MAPP wspierają zatem zarówno rozwój nowych, zdrowych i zrównoważonych produktów żywnościowych, jak i przyczyniają się do tworzenia polityki żywnościowej opartej na dowodach naukowych. MAPP ma podejście interdyscyplinarne i zorientowane na zastosowania, wykorzystujące wiedzę z zakresu marketingu, psychologii, ekonomii i sensoryki.

Wydział Nauk o Zwierzętach (ANIS)
Uniwersytetu w Aarhus prowadzi badania podstawowe, strategiczne i stosowane w zakresie zagadnień związanych z żywieniem, zdrowiem i dobrostanem zwierząt gospodarskich, zwierząt towarzyszących i ludzi. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, z czego połowa to pracownicy naukowi. Wydział dysponuje bogatym zapleczem doświadczalnym i dużą liczbą pracowników zajmujących się opieką nad zwierzętami i działalnością doświadczalną.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk wywodzi się z Zakładu Doświadczalnego Hodowli Zwierząt, który powstał w 1955 roku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy z zakresu genetyki i biotechnologii zwierząt na rzecz innowacyjności, postępu biologicznego i bezpieczeństwa żywnościowego dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia społeczeństwa. W Instytucie pracuje ponad 140 osób, w tym 50 pracowników naukowych i 23 doktorantów.

Naturland e.V.

Naturland, jednym z głównych międzynarodowych stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego na świecie. Wraz z ponad 140.000 rolników, pszczelarzy, akwa kulturystów i rybaków z 60 krajów świata jesteśmy żywym dowodem na to, że ekologiczna, społeczna i sprawiedliwa działalność gospodarcza może się rozwijać w ramach międzynarodowej współpracy.
Od czasu naszego powstania w 1982 roku stale rozwijamy koncepcje ekologiczne i wprowadzamy wiele imponujących innowacji. Jako pierwsi przestawiliśmy ogród herbaciany na uprawę ekologiczną. Wprowadziliśmy zasady ekologiczne do produkcji ryb i owoców morza w akwakulturze. Jako pierwsze stowarzyszenie połączyliśmy pod jednym szyldem handel ekologiczny i sprawiedliwy handel.

The Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union

(CLITRAVI) jest organizacją, której celem jest reprezentowanie interesów europejskiego przemysłu przetwórstwa mięsnego. Stowarzyszenie zostało założone w 1958 roku.
CLITRAVI zrzesza 26 organizacji członkowskich w różnych krajach europejskich (państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania).
Od momentu powstania CLITRAVI aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia prawa na poziomie europejskim, również poprzez udział w wielu grupach doradczych UE.

Asociación ECOVALIA

ECOVALIA jest organizacją non-profit, która promuje rolnictwo ekologiczne i odpowiedzialną konsumpcję. ECOVALIA promuje stosowanie innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania stawiane przez współczesne społeczeństwo, dostarczając rozwiązań w zakresie zdrowego odżywiania, zdrowej gleby i uznania dla tych, którzy żyją i pracują na wsi. Obecnie jest jedną z wiodących organizacji w Europie zajmujących się rozwojem sektora ekologicznego, zaangażowaną w wiele krajowych działań na rzecz postępu w produkcji ekologicznej oraz w tworzenie strategii dla sektora ekologicznego w Hiszpanii.

University of Salamanca

Uniwersytet w Salamance został założony w 1218 roku i jest jednym z trzech najstarszych uniwersytetów w Europie. W 2011 roku otrzymał status Campus of International Excellence. Uniwersytet w Salamance oferuje szeroki zakres studiów dla około 26 000 studentów przeddyplomowych oraz około 2600 studentów podyplomowych, na wielu wydziałach badawczych, w tym w dziedzinie nauk społecznych, biomedycznych, artystycznych, eksperymentalnych i formalnych. Uniwersytet w Salamance może zaoferować cenne doświadczenie dzięki opracowaniu i zarządzaniu ponad 300 projektami europejskimi. Dzięki temu USAL jest uznawany za jeden z najwybitniejszych hiszpańskich uniwersytetów zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych rankingach.

University of Cordoba

Uniwersytet w Kordobie (UCO) jest publiczną instytucją edukacyjną i badawczą w Andaluzji (Hiszpania) z 10 wydziałami, w których naucza się na 38 kierunkach licencjackich, 46 kierunkach magisterskich i 11 kierunkach doktoranckich. Grupą uczestniczącą w tym projekcie jest Cátedra de Producción Ecológica Ecovalia-Clemente Mata, której celem jest nauczanie, badanie i przekazywanie wiedzy na następujące tematy: rolnictwo ekologiczne i ekstensywne, zrównoważony rozwój, LCA (ocena cyklu życia), emisja gazów cieplarnianych i sekwestracja węgla, systemy agroleśnicze, adaptacja do zmian klimatu oraz certyfikacja i jakość produktów zwierzęcych.

Research Centre for Animal Production

Centrum Badań nad Produkcją Zwierzęcą jest spółką akcyjną, założoną w 1972 roku, której większościowym udziałowcem jest sektor publiczny. W skład CRPA wchodzi 35 ekspertów o uzupełniających się kwalifikacjach, w tym agronomów, ekonomistów, weterynarzy, inżynierów, chemików i specjalistów ds. komunikacji. Misją CRPA jest prowadzenie badań, opracowywanie usług dla przemysłu rolno-spożywczego i właściwych organów publicznych w celu promowania postępu technicznego, ekonomicznego i społecznego w sektorze hodowlanym oraz rozpowszechniania najbardziej zaawansowanych form zrównoważonego rolnictwa przyjaznego dla środowiska i zwierząt.

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentar

Stacja Eksperymentalna Przemysłu Spożywczego (SSICA) jest fundacją badawczą, która od 1922 roku promuje innowacje naukowe i technologiczne w krajowym przemyśle spożywczym, świadcząc usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe firmom prywatnym i instytucjom publicznym.
Dwa filary strategii SSICA to nauka o żywności i transfer technologii. SSICA jest zorganizowana w trzech wydziałach specjalistycznych(Mięso, Ryby i Warzywa) i trzech wydziałach ogólnych(Zrównoważony rozwój i waloryzacja, Jakość i bezpieczeństwo oraz Marketing), wspieranych przez laboratoria analityczne i pilotażowe zakłady przetwórcze.

Danish Technological Institute

Jako wiodący ośrodek badań, rozwoju i innowacji w dziedzinie żywności pochodzenia zwierzęcego, DTI (Duński Instytut Technologiczny) od 1954 roku pomaga w rozwoju międzynarodowego przemysłu mięsnego. DTI zajmuje czołowe miejsce w nauce, wskazując kierunki rozwoju w zakresie wydajności produkcji, jakości mięsa, bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwoju. Nasze podejście zawsze obejmuje zarządzanie projektami na wysokim poziomie oraz włączenie kompetencji interdyscyplinarnych. Usługi DTI obejmują jakość, bezpieczeństwo i procesy produkcji wieprzowiny, bydła, owiec i drobiu z naszych jednostek w Danii i Hiszpanii.

HUBBARD

Hubbard jest jedną z trzech największych na świecie firm zajmujących się hodowlą brojlerów, dostarczającą jednodniowe pisklęta stad rodzicielskich na cały świat w celu produkcji mięsa.
Hubbard oferuje najszerszą gamę produktów zaspokajających wszystkie potrzeby konsumentów, począwszy od szybko rosnących i ekonomicznych brojlerów (linia konwencjonalna) po wysokiej wartości kurczęta o specjalnych cechach i zróżnicowanym ubarwieniu (linia premium).
Programy genetyczne firmy Hubbard zostały opracowane z myślą o sprostaniu rosnącym wyzwaniom cywilizacyjnym poprzez zapewnienie wydajnego, zdrowego, wysokiej jakości i smacznego mięsa kurcząt dla rosnącej populacji na całym świecie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) zajmuje czołowe miejsce w rankingach uczelni przyrodniczych i biologicznych w Polsce. UPP posiada osiem wydziałów, w tym Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, który jest jednym z najwyżej notowanych polskich ośrodków naukowych zajmujących się naukami o zwierzętach. Do jego głównych zadań należy prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii, hodowli i chowu zwierząt oraz medycyny weterynaryjnej, kształcenie wykwalifikowanych zootechników, hodowców zwierząt, lekarzy weterynarii, biologów i neurobiologów, upowszechnianie wiedzy i postępu technologicznego w produkcji zwierzęcej.

Saarland University

Instytut Badań Konsumenckich i Behawioralnych (Institut für Konsum- und Verhaltensforschung, IKV) został założony na Uniwersytecie Kraju Saary w Niemczech przez prof. dr Wernera Kroeber-Riela w 1969 roku. Prof. dr Gröppel-Klein (dyrektor od 2006 r.) wraz z zespołem bada zachowania konsumentów z perspektywy interdyscyplinarnej i analizuje, w jaki sposób produkty i marki mogą być lepiej dostosowane do potrzeb klientów. W centrum uwagi znajdują się również badania nad klientami w sklepach oraz wpływ (wirtualnego) projektu sklepu na podejmowanie decyzji przez konsumentów w punktach sprzedaży. Podejście empiryczne, głównie eksperymentalne, jest wzbogacone o rozbudowane metody (eye tracking, EDR, pomiary czasu reakcji).

MAREL

Marel jest wiodącym światowym dostawcą zaawansowanych i wysokiej klasy urządzeń do przetwarzania żywności, rozwiązań kompleksowych, oprogramowania i usług dla przemysłu drobiarskiego, mięsnego i rybnego. Pole działania firmy obejmuje cały proces produkcji z innowacyjnymi rozwiązaniami od gospodarstwa do widelca i od połowu do konsumenta. Innowacyjność jest podstawą strategii firmy Marel, która koncentruje się na ciągłym tworzeniu nowych rozwiązań w celu poprawy wydajności i minimalizacji odpadów w produkcji żywności, jednocześnie promując bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, jakość, dobrostan zwierząt oraz zrównoważony rozwój.

University of Rostock

Uniwersytet w Rostoku jest najstarszym uniwersytetem w regionie Morza Bałtyckiego i oferuje szerokie perspektywy w niemal wszystkich dziedzinach nauki. Wydział Rolnictwa i Nauk o Środowisku jest jednym z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu. Wydział Rolnictwa i Nauk o Środowisku jest stosunkowo niewielki i liczy około 20 profesorów. W swoim holistycznym spojrzeniu Wydział jest zobowiązany do realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju zawartego w raporcie Brundtlanda z 1987 roku.


JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzy
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101000344.