PROJEKTPARTNERE

mEATquality har 17 partnere fra 7 Europæriske lande, herunder 7 akademiske partnere, 5 forskningscentre og 5 partnere, som arbejder i den økologiske eller konventionelle kødkæde.

Hvis du vil vide mere om vores partnere, kan du besøge ”Mød vores partnere”.

PARTNERE

Wageningen Research

Missionen for Wageningen University & Research (WUR) er “At udforske naturens potentiale til at forbedre livskvaliteten”. Under WUR’s banner er Wageningen Universitet og Wageningen Research Foundations specialiserede forskningsinstitutter gået sammen om at bidrage til at finde løsninger på vigtige spørgsmål inden for sund mad og levemiljø. Wageningen University & Research er én af de førende organisationer inden for sit domæne. Fra forskningsinstitutterne bidrager Wageningen Livestock Research og Wageningen Food Safety Research til mEATquality-projektet.

Wageningen University

WU – Fødevarekvalitet og -design (FQD):
FQD-missionen er at forene teknologiske og sociale discipliner for at undersøge alle aspekter, som er relateret til fødevarekvalitet. Fødevaredesign gribes an på en integreret måde under hensyntagen til teknologiske, forbrugermæssige og ledelsesmæssige aspekter i de forskellige stadier af fødevarekæden. Formålet med FQD er at udvikle ny videnskabelig viden om fødevaredesign og kvalitetsstyring og at uddanne fremtidige generationer til stillinger, der er på grænsen mellem fødevareteknologi og andre discipliner. FQD’s forskning er grupperet efter behovene hos deres interessenter, det vil sige samfundet, forbrugeren og menneskekroppen. FQD er en del af ph.d.-skolen VLAG.

WU – Tilpasningsfysiologi (ADP):
ADP er en mangfoldig og international gruppe af forskere, forskningsassistenter og ph.d.’er, der aktivt er involveret i uddannelse og samfundsdebat. Tilpasning studeres fra forskellige videnskabelige discipliner, herunder immunologi, reproduktionsfysiologi, energimetabolisme og adfærdsbiologi. Desuden danner Tilpasningsfysiologi og tre andre grupper (Dyreernæring, Dyreproduktionssystemer, Akvakultur og Fiskeri) tilsammen klyngen ’Dyr i fremtidens fødevaresystemer og samfund’.

Aarhus Universitet

MAPP center
MAPP-centret ved Aarhus Universitet er grundlagt i 1991 af Klaus G. Grunert, som forsker i forbrugeradfærd i forhold til mad og drikke og i implementeringen af forbrugerindsigt i industri og offentlig politik. MAPP-forskning understøtter derfor både udviklingen af nye, sunde og bæredygtige fødevarer og bidrager til en evidensbaseret fødevarepolitik. MAPP har en tværfaglig og anvendelsesorienteret tilgang, som trækker på indsigten indenfor områderne marketing, psykologi, økonomi og sensorisk videnskab.

ANIS
Institut for husdyrvidenskab (ANIS), Aarhus Universitet udfører grundlæggende, strategisk og anvendt forskning i spørgsmål vedrørende ernæring, sundhed og velfærd for husdyr, kæledyr og mennesker. Der er ansat omkring 200 personer på instituttet, hvoraf halvdelen er videnskabeligt personale. Afdelingen har omfattende forsøgsfaciliteter og et stort antal medarbejdere til at varetage pasning af dyr og forsøgsaktiviteter. Forskningsenheden- Adfærd, stress og velfærd – bidrager til mEATquality.

Institut for Genetik og Dyrebioteknologi ved det Polske Videnskabsakademi

Institut for Genetik og Dyrebioteknologi ved det Polske Videnskabsakademi udspringer fra Instituttet for Forsøgsdyravl, som blev oprettet i 1955. Instituttets mission er at udføre videnskabelig forskning og formidle viden indenfor genetik og dyrebioteknologi for innovation, biologisk udvikling og fødevaresikkerhed til udvikling af økonomien og forbedring af samfundets livskvalitet. Instituttet består af 140 medarbejdere, herunder er 50 forskere og 23 er ph.d. studerende.

Naturland e.V.

Vi er Naturland, en af de større internationale sammenslutninger for økologisk landbrug på verdensplan. Sammen med over 140.000 landmænd, biavlere, akvakulturbrugere og fiskere i 60 lande over hele verden er vi et levende bevis på, at økologisk, social og retfærdig økonomisk aktivitet virkelig kan trives i et internationalt samarbejde.
Siden vores stiftelse i 1982 har vi fortsat med at udvikle yderligere inden for økologiske koncepter og produceret nogle imponerende økologiske innovationer. Vi var de første til at omdanne en tehave til økologisk landbrug. Vi overførte de økologiske principper til produktion af fisk og skaldyr i akvakultur. Derudover var vi den første forening nogensinde, der kombinerede økologi og bæredygtig handel under ét mærke.

Forbindelsescentret for kødforarbejdningsindustrien i Den Europæiske Union

Forbindelsescentret for kødforarbejdningsindustrien i Den Europæriske Union (CLITRAVI) er den faglige organisation, hvis formål er at repræsentere den europæiske kødforarbejdningsindustris interesser. Foreningen blev stiftet i 1958.
CLITRAVI har 26 medlemsorganisationer i de forskellige europæiske lande (EU MS + Norge, Schweiz og Storbritannien).
Siden sin grundlæggelse har CLITRAVI deltaget aktivt i lovgivningsprocesser på europæisk plan, også gennem deltagelse i en lang række EU-rådgivende grupper.

Asociación ECOVALIA

ECOVALIA er en non-profit organisation, der fremmer økologisk landbrug og et ansvarligt forbrug, med ægte lederskab og service til samfundet, fremmer innovative svar på de udfordringer, der optræder i det moderne samfund, leverer løsninger til sund kost, sund jord, og anerkender dem, der bor og arbejder på landet. Er i øjeblikket en af de førende organisationer i Europa for udvikling af den økologiske sektor, og er involveret i mange nationale aktiviteter vedrørende fremdrift i den økologisk produktion og opstilling af strategier for den økologiske sektor i Spanien.

Universitetet i Salamanca

Universitetet i Salamanca blev grundlagt i 1218 og er derfor et af de tre ældste universiteter i Europa. I 2011 blev det tildelt Campus of International Excellence-status. Universitetet i Salamanca tilbyder et bredt udvalg af studier til omkring 26.000 bachelor studerende hvert år, plus omkring 2.600 efter/videreuddannelser, samt adskillige forskningsenheder inden for de sociale, biomedicinske, kunst, eksperimentelle og formelle videnskaber. Universitetet i Salamanca kan tilbyde værdifuld erfaring grundet udvikling og ledelse af mere end 300 europæiske projekter. Derved er USAL anerkendt som et af de mest fremragende spanske universiteter på både nationale og internationale ranglister.

Universitetet i Cordoba

Universititet i Cordoba (UCO) er en offentlig uddannelses- og forskningsinstitution i Andalusien (Spanien) med 10 fakulteter og skoler, hvor der undervises i 38 bachelorgrader, 46 masteruddannelser og 11 doktorgradsprogrammer. Deltagergruppen i dette projekt er Cátedra de Producción Ecológica Ecovalia-Clemente Mata med målene om undervisning, forskning og formidling om disse emner: Økologisk og ekstensivt landbrug, bæredygtighed, LCA (livscyklusvurdering), drivhusgasemissioner og kulstofbinding, agro-forestry, tilpasning til klimaændringer og autentificering og kvalitet af animalske produkter.

Forskningscenter for Husdyrproduktion

Forskningscenter for Husdyrproduktion er et aktieholdingselskab, grundlagt i 1972, med det offentlige som majoritetsaktionær. CRPA er sammensat af 35 eksperter med komplementære kvalifikationer, herunder agronomer, økonomer, dyrlæger, ingeniører, kemikere og kommunikationseksperter. CRPA’s mission er at udføre forskning, udvikle tjenester til agro-fødevareindustrien og myndigheder med det formål at fremme tekniske, økonomiske og sociale fremskridt i husdyrsektoren og at udbrede de mest avancerede former for bæredygtigt miljø- og dyrevenligt landbrug.

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentar

Forsøgsstationen for fødevarekonserveringsindustrien (SSICA) er en forskningsfond, der siden 1922 har fremmet den videnskabelige og teknologiske innovation i den nationale fødevareindustri ved at levere forsknings-, rådgivnings- og uddannelsestjenester til private virksomheder og offentlige institutioner. De to søjler i SSICA-strategien er fødevarevidenskab og teknologioverførsel. SSICA er organiseret i tre vertikale (kød, fisk og grøntsager) og tre horisontale områder (bæredygtighed og værdiansættelse, kvalitet og sikkerhed og markedsføring), understøttet af analytiske laboratorier og forarbejdningspilotanlæg.

Dansk Teknologisk Institut

Som det førende forsknings-, udviklings- og innovationscenter for fødevarer af animalsk oprindelse har DTI (Teknologisk Institut) hjulpet den internationale kødindustri med at vokse og udvikle sig siden 1954. DTI er i front med videnskaben og viser vejen frem indenfor produktionseffektivitet, kødkvalitet, fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Vores tilgang involverer altid projektledelse på højt niveau og inddragelse af tværfaglige kompetencer. Teknologisk Instituts ydelser dækker kvalitet, sikkerhed og produktionsprocesser af grisekød, kvæg, får og fjerkræ fra vores kontorer i Danmark og Spanien.

HUBBARD

Hubbard er én af verdens tre opdrætsvirksomheder for slagtekyllinger, der leverer daggamle ’bedsteforældre’ og voksne stamkyllinger over hele verden for at producere kyllingekød.
Hubbard tilbyder det bredeste udvalg af produkter, der dækker alle forbrugernes behov, lige fra hurtigtvoksende og omkostningseffektive slagtekyllinger (konventionelt sortiment) til højværdi-special- og farvedifferentierede kyllinger (Premium-sortiment).
Hubbards genetiske programmer er designet til at imødekomme de voksende udfordringer i vores civilisation, ved at levere effektivt, sundt, kvalitets- og velsmagende kyllingekød til verdens voksende befolkning.

Poznan Universitet for Biovidenskab

Poznań University for Biovidenskab (PULS) indtager en førende position på ranglisten over universiteter for livs- og biologiske videnskaber i Polen. PULS har otte fakulteter, et af dem er Fakultetet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab, som er et af de højest rangerede polske forskningscentre, der arbejder inden for husdyrevidenskab. Fakultetets hovedopgaver er at udføre videnskabelig forskning indenfor biologi, husdyravl og avl, og veterinærmedicin, uddanne kvalificerede zooteknikere, dyreavlere, dyrlæger, biologer og neurobiologer, udbrede viden og teknologiske fremskridt inden for dyreproduktion.

Saaland Universitet

Instituttet for forbruger- og adfærdsforskning (Institut für Konsum- und Verhaltensforschung, IKV) blev grundlagt ved Saarland University, Tyskland, af prof. dr. Werner Kroeber-Riel i 1969. Prof. dr. Gröppel-Klein (direktør siden 2006) og teamet undersøger forbrugeradfærd ud fra et tværfagligt perspektiv og analyserer, hvordan produkter og brands på en bedre måde kan tilpasses kundernes behov. Fokus er også på kunde-forskning og effekterne af det (virtuelle) butiksdesign på forbrugernes beslutningstagning på POS. Den empiriske, for det meste eksperimentelle tilgang er beriget med omfattende metoder (eye tracking, EDR, reaktionstidsmålinger).

MAREL

Marel er den førende globale leverandør af avanceret og eksklusivt fødevareforarbejdningsudstyr, komplette løsninger, software og tjenester til fjerkræ-, kød- og fiskeindustrien. Virksomhedens spillefelt dækker hele produktionsprocessen med innovative løsninger fra jord til bord og fra fangst til forbruger. Innovation er kernen i Marels strategi, med fokus på løbende at skabe nye løsninger til at forbedre udbyttet og minimere spild i fødevareproduktionen samtidig med at fødevaresikkerhed, sporbarhed, kvalitet, dyrevelfærd samt bæredygtighed fremmes.

Universitetet I Rostock

Universitetet i Rostock er det ældste universitet i Østersøregionen og tilbyder fascinerende perspektiver inden for næsten alle videnskabelige områder. Fakultetet for Landbrug og Miljøvidenskab er et af de ni fakulteter ved universitetet i Rostock. Det Jordbrugs- og Miljøvidenskabelige Fakultet er forholdsvis lille med sine omkring 20 professorater. Fakultetet er i sin helhedsopfattelse forpligtet til at forholde sig til bæredygtighed i Brundtland-rapporten af 1987.


FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST

Projektkoordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Kommunikations- og formidlingskoordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Dette projekt har modtaget støtte fra EU´s Horizon 2020 forsknings- og innovationsgram under tilskudsaftale nr. 101000344.