PROJECT PARTNERS

mEATquality heeft 17 partners uit 7 Europese landen, waaronder 7 academische partners, 5 onderzoekscentra en 5 partners die werkzaam zijn in de biologische of conventionele vleesketen.

Als u meer wilt weten over onze partners, ga dan naar “ontmoet onze partners”.

PARTNERS

Wageningen Research

De missie van Wageningen University & Research (WUR) is “Het potentieel van de natuur verkennen om de kwaliteit van leven te verbeteren”. Onder de vlag van WUR werken Wageningen University en de gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research samen om bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor belangrijke vragen op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. Wageningen University & Research is een van de toonaangevende organisaties in haar domein. Vanuit de onderzoeksinstituten dragen Wageningen Livestock Research en Wageningen Food Safety Research bij aan het project mEATquality.

Wageningen University

WU – Food Quality and Design (FQD) group:
De missie van FQD is om technologische en sociale disciplines samen te brengen om alle aspecten van voedselkwaliteit te onderzoeken. Voedselontwerp wordt op een integratieve manier benaderd, waarbij rekening wordt gehouden met technologische, consumenten- en managementaspecten in de verschillende stadia van de voedselketen. De doelstellingen van FQD zijn het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis over voedselontwerp en kwaliteitsmanagement en het opleiden van toekomstige generaties voor functies op het grensvlak tussen voedseltechnologie en andere disciplines. Het onderzoek van FQD is geclusterd op basis van de behoeften van hun belanghebbenden, namelijk de samenleving, de consument en het menselijk lichaam. FQD is onderdeel van graduate school VLAG.

WU – Adaptation Physiology (ADP) Group:
ADP is een diverse en internationale groep van onderzoekers, onderzoeksassistenten en promovendi, actief betrokken bij het onderwijs en het maatschappelijk debat. Adaptatie wordt bestudeerd vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, waaronder immunologie, reproductieve fysiologie, energiemetabolisme en gedragsbiologie. ADP is onderdeel van graduate school WIAS. Bovendien vormen Adaptatiefysiologie en drie andere groepen (Diervoeding, Dierlijke Productiesystemen, Aquacultuur en Visserij) samen het cluster ‘Animals in Future Food Systems and Society’.

Aarhus Universiteit

MAPP Groep
Het MAPP Centre aan de Universiteit van Aarhus, opgericht in 1991 door Klaus G. Grunert, doet onderzoek naar consumentengedrag met betrekking tot eten en drinken en de implementatie van consumenteninzichten in de industrie en het overheidsbeleid. MAPP-onderzoek ondersteunt daarmee zowel de ontwikkeling van nieuwe, gezonde en duurzame voedingsproducten als draagt bij aan evidence-based voedselbeleid. MAPP heeft een interdisciplinaire en toepassingsgerichte aanpak, gebaseerd op inzichten op het gebied van marketing, psychologie, economie en sensorische wetenschap.

ANIS Groep
Het Department of Animal Science (ANIS), Aarhus University, voert fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek uit naar kwesties die verband houden met de voeding, gezondheid en het welzijn van vee, gezelschapsdieren en mensen. Op de afdeling werken ongeveer 200 mensen, waarvan de helft wetenschappelijk personeel. De afdeling heeft uitgebreide experimentele faciliteiten en een groot aantal medewerkers om de dieren te verzorgen en experimentele activiteiten uit te voeren. De onderzoekseenheid – Dierenwelzijn – draagt bij aan mEATquality.

Instituut voor Genetica en Dierlijke Biotechnologie van de Poolse Academie van Wetenschappen

Instituut voor Genetica en Dierlijke Biotechnologie van de Poolse Academie van Wetenschappen is ontstaan uit de afdeling Experimentele Dierfokkerij, die werd opgericht in 1955. De missie van het Instituut is om wetenschappelijk onderzoek te doen en kennis te verspreiden op het gebied van genetica en biotechnologie van dieren voor innovatie, biologische vooruitgang en voedselveiligheid voor de ontwikkeling van de economie en verbetering van de levenskwaliteit van de samenleving. Het personeel van het Instituut telt 140 personen, waaronder 50 onderzoekers en 23 promovendi.

Naturland e.V.

Wij zijn Naturland, een van de grote internationale verenigingen voor biologische landbouw wereldwijd. Samen met meer dan 140.000 boeren, imkers, aquaculturisten en vissers in 60 landen over de hele wereld, zijn we het levende bewijs dat biologische, sociale en eerlijke economische activiteit echt kan gedijen in internationale samenwerking.

Sinds onze oprichting in 1982 zijn we doorgegaan met het ontwikkelen van biologische concepten en hebben we een aantal indrukwekkende biologische innovaties geproduceerd. Wij waren de eersten die een theetuin ombouwden naar biologische landbouw. We hebben de biologische principes overgebracht naar de productie van vis en zeevruchten in de aquacultuur. Daarnaast waren we de eerste vereniging ooit die biologische en eerlijke handel onder één label combineerde.

Het verbindingscentrum voor de vleesverwerkende industrie in de Europese Unie

Het verbindingscentrum voor de vleesverwerkende industrie in de Europese Unie (CLITRAVI) is de beroepsorganisatie die als doel heeft de belangen van de Europese vleesverwerkende industrie te behartigen. De vereniging is opgericht in 1958. CLITRAVI heeft 26 lid organisaties in de verschillende Europese landen (EU lidstaten + Noorwegen, Zwitserland en VK). Sinds de oprichting heeft CLITRAVI actief deelgenomen aan het wetgevingsproces op Europees niveau, ook door deelname aan een breed scala van EU-adviesgroepen.

Vereniging Ecovalia

ECOVALIA is een non-profitorganisatie die biologische landbouw en verantwoorde consumptie promoot, met een oprechte geest van leiderschap en dienstbaarheid aan de samenleving, innovatieve antwoorden promoot op de uitdagingen van de moderne samenleving, oplossingen biedt voor gezond eten en een gezond bodem, en erkenning biedt voor degenen die wonen en werken op het platteland. ECOVALIA is momenteel een van de toonaangevende organisaties in Europa voor de ontwikkeling van de biologische sector, is betrokken bij vele nationale activiteiten voor de voortgang van de biologische productie en het opzetten van de strategie voor de biologische sector in Spanje.

Universiteit van Salamanca

De Universiteit van Salamanca werd opgericht in 1218 en is daarmee een van de drie oudste universiteiten van Europa. In 2011 kreeg het de status Campus of International Excellence. De Universiteit van Salamanca biedt elk jaar een breed scala aan studies aan ongeveer 26.000 pre-graduate studenten, plus ongeveer 2.600 postdoctorale studenten, evenals verschillende onderzoekseenheden op het gebied van sociale, biomedische, kunst-, experimentele en formele wetenschappen. De Universiteit van Salamanca is van waarde dankzij de ontwikkeling en het beheer van meer dan 300 Europese projecten. Daardoor wordt USAL erkend als een van de meest vooraanstaande Spaanse universiteiten in zowel nationale als internationale ranglijsten.

Universiteit van Córdoba

De Universiteit van Cordoba (UCO) is een openbare instelling voor hoger onderwijs en onderzoek in Andalusië (Spanje) met 10 faculteiten en scholen waar 38 bacheloropleidingen, 46 masteropleidingen en 11 doctoraatsprogramma’s worden gegeven. De deelnemersgroep in dit project is Cátedra de Producción Ecológica Ecovalia-Clemente Mata met de doelstellingen van onderwijs, onderzoek en overdracht over deze onderwerpen: biologische en extensieve landbouw, duurzaamheid, LCA (levenscyclusanalyse), BKG-emissies en koolstofvastlegging, agroforestry-systemen, klimaatadaptatie en authenticatie en kwaliteit van dierlijke producten.

Onderzoekscentrum voor Dierlijke Productie

Het onderzoekscentrum Dierlijke Productie (CRPA) is een naamloze vennootschap, opgericht in 1972, met de publieke sector als meerderheidsaandeelhouder. CRPA is samengesteld uit 35 experts met aanvullende kwalificaties, waaronder agronomen, economen, dierenartsen, ingenieurs, chemici en communicatie-experts. De missie van de CRPA is om onderzoek te doen, diensten te ontwikkelen voor de agrovoedingsindustrie en bevoegde overheidsinstanties, met als doel de technische, economische en sociale vooruitgang in de veehouderijsector te bevorderen en de meest geavanceerde vormen van duurzame en diervriendelijke landbouw te verspreiden .

Proefstation voor de conservenindustrie (SSICA)

Het Proefstation voor de conservenindustrie (SSICA) is een onderzoeksstichting die sinds 1922 de wetenschappelijke en technologische innovatie van de nationale voedselindustrie promoot door onderzoeks-, advies- en opleidingsdiensten te verlenen aan particuliere bedrijven en openbare instanties.
De twee pijlers van de SSICA-strategie zijn voedselwetenschap en technologieoverdracht. SSICA is georganiseerd in drie verticale (Vlees, Vis en Groente) en drie horizontale gebieden (Duurzaamheid en Valorisatie, Kwaliteit en veiligheid en Marketing), ondersteund door analytische laboratoria en proeffabrieken voor verwerking.

Deens Technologische Instituut

Als toonaangevend onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiecentrum voor voedsel van dierlijke oorsprong, heeft DTI (Danish Technological Institute) de internationale vleesindustrie geholpen te groeien en zich sinds 1954 te ontwikkelen. DTI loopt voorop in de wetenschap en toont de weg vooruit op het gebied van productie-efficiëntie, vleeskwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid. Onze aanpak omvat altijd projectmanagement op hoog niveau en het opnemen van vakoverschrijdende competenties. De diensten van DTI omvatten kwaliteit, veiligheid en productieprocessen van varkensvlees, rundvee, schapen en pluimvee vanuit onze kantoren in Denemarken en Spanje.

HUBBARD

Hubbard is een van ’s werelds drie vleeskuikenfokkerijbedrijven en levert over de hele wereld eendagskuikens van grootouders en ouderdieren om kippenvlees te produceren. Hubbard biedt het breedste productassortiment dat aan alle behoeften van de consument voldoet, variërend van snelgroeiende en kostenefficiënte vleeskuikens (conventioneel assortiment) tot hoogwaardige, speciale en kleurgedifferentieerde kippen (Premium-assortiment). De genetische programma’s van Hubbard zijn ontworpen om de groeiende uitdagingen van onze beschaving aan te gaan door efficiënt, gezond, kwalitatief en smakelijk kippenvlees te leveren aan de groeiende wereldbevolking.

Poznan Universiteit voor Levenswetenschappen

Poznań University of Life Sciences (PULS) neemt een leidende positie in op ranglijsten van universiteiten voor levens- en biologische wetenschappen in Polen. PULS heeft acht faculteiten, een daarvan is de faculteit Diergeneeskunde en Dierwetenschappen, een van de hoogst gerangschikte Poolse onderzoekscentra op het gebied van dierwetenschappen. Haar belangrijkste missies zijn het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de biologie, veeteelt, fokkerij en diergeneeskunde, het opleiden van gekwalificeerde zoötechnici, fokkers, dierenartsen, biologen en neurobiologen, en het verspreiden van kennis en technologische vooruitgang in de dierlijke productie.

Saarland Universiteit

Het Instituut voor Consumenten- en Gedragsonderzoek (Institut für Konsum- und Verhaltensforschung, IKV) werd in 1969 opgericht door prof. dr. Werner Kroeber-Riel aan de universiteit van Saarland, Duitsland. Prof. dr. Gröppel-Klein (directeur sinds 2006) en team onderzoekt consumentengedrag vanuit een interdisciplinair perspectief en analyseert hoe producten en merken beter kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. De focus ligt ook op shopperonderzoek en de effecten van het (virtuele) winkelontwerp op de besluitvorming van consumenten. De empirische, veelal experimentele benadering wordt verrijkt met uitgebreide methoden (eye tracking, EDR, reactietijdmetingen).

MAREL

Marel is de toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde en hoogwaardige voedselverwerkingsapparatuur, totaaloplossingen, software en diensten voor de pluimvee-, vlees- en visindustrie. Het speelveld van het bedrijf beslaat het gehele productieproces met innovatieve oplossingen van boer tot bord en van vangst tot consument. Innovatie vormt de kern van de strategie van Marel, met een focus op het continu creëren van nieuwe oplossingen voor het verbeteren van de opbrengsten en het minimaliseren van verspilling in de voedselproductie, terwijl het tegelijkertijd de voedselveiligheid, traceerbaarheid, kwaliteit, dierenwelzijn en duurzaamheid bevordert.

Universiteit van Rostock

De universiteit van Rostock is de oudste universiteit in het Oostzeegebied en biedt fascinerende perspectieven op bijna alle wetenschappelijke gebieden. De Faculteit Landbouw- en Milieuwetenschappen is een van de negen faculteiten van de Universiteit van Rostock. De Faculteit Landbouw- en Milieuwetenschappen is relatief klein met ongeveer 20 lectoraten. In haar holistische visie is de faculteit gehouden aan de claim van duurzaam uit het Brundtland-rapport van 1987.


VOOR MEER DETAILS, NEEM CONTACT OP MET….

Project Coordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Communicatie en Disseminatie Coordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101000344.