BESCHRIJVING EN DOEL

European citizens believe that current animal husbandry practices are too intensive. mEATquality analyses consumer attitudes, perceptions, and preferences regarding sustainable meat production. The husbandry factors that determine ‘extensiveness’ can be applied and optimised in organic, free range and conventional production systems

BESCHRIJVING

Europese burgers zijn van mening dat de huidige veehouderijpraktijken te intensief zijn. mEATquality analyseert de houding, perceptie en voorkeuren van consumenten met betrekking tot duurzame vleesproductie. De houderijfactoren die ‘extensiviteit’ bepalen kunnen worden toegepast en geoptimaliseerd in biologische, vrije uitloop en conventionele productiesystemen

DOEL

  • Om boeren te helpen de kwaliteit van hun varkens- en vleeskuikenvlees te verbeteren door extensieve veehouderijpraktijken toe te passen, en om duurzamer te produceren door middel van advies over extensieve veehouderijpraktijken die het milieu, dierenwelzijn en economie van boerenbedrijven in acht nemen.

  • Om consumenten te informeren over de extensiviteit van de productiemethoden met betrekking tot de kwaliteit van het varkens- en vleeskuikenvlees dat zij kopen.

  • Het ondersteunen van de doelstelling van de EU “Farm to Fork”-strategie om voedselfraude te bestrijden door methoden te onderzoeken om de traceerbaarheid te verbeteren en de authenticiteit vast te stellen.

  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van technieken om de duurzaamheid van de veehouderij te beoordelen door middel van het ontwikkelen van een snelle scan voor levenscyclus analyse, vaststellen van factoren van economische veerkracht en het meten van dierenwelzijn door stresshormonen in kippenveren en varkenshaar.

Betrokkenheid van de keten bij mEATquality

 

Specifieke doelen

WP1

Om de kwaliteit van varkensvlees uit conventionele en biologische landbouwsystemen te verbeteren door te begrijpen hoe de kwaliteit wordt beïnvloed door extensieve versus intensieve productiefactoren op het bedrijf

WP2

Om de vleeskwaliteit van verschillende productiesystemen te verbeteren, waaronder biologisch, door kennis toe te passen van extensieve en intensieve productiefactoren die van invloed zijn op het bedrijf.

WP3

Om nieuwe methoden te ontwikkelen voor het bepalen van de authenticiteit, kwaliteit en veiligheid van vlees ter ondersteuning van claims met betrekking tot intrinsieke vleeskenmerken en duurzame veehouderijfactoren.

WP4

Om de consumentenvoorkeuren vast te stellen voor intrinsieke en extrinsieke kwaliteit van vlees met betrekking tot de veehouderij en vleeskwaliteitsaspecten onderzocht in WP1-3.

WP5

Om de kwantitatieve relaties tussen veehouderijfactoren, vleeskwaliteitskenmerken en consumentenvoorkeuren te identificeren, voor het gebruik door wetenschappers en belanghebbenden.

WP6

Om praktische oplossingen te co-creëren om boeren en ketenpartners te ondersteunen bij het verbeteren, meten, verifiëren en communiceren van aspecten van duurzame varkens- en pluimveehouderij en het produceren van hoogwaardig en duurzaam varkens- en vleeskuikenvlees.

Project uitkomsten


VOOR MEER DETAILS, NEEM CONTACT OP MET….

Project Coordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Communicatie en Disseminatie Coordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101000344.