FINANCIERING

Gefinancierd door de Europese Unie

Het project mEATquality wordt gefinancierd door Horizon 2020, het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma gerelateerd aan het werkprogramma 2018-2020 op het gebied van “Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien, maritiem en binnenwateronderzoek en de bio-economie”, meer specifiek in de oproep “Voedsel en natuurlijke hulpbronnen”. Dit voorstel is gericht op het specifieke onderwerp FNR-05-2020 “Veeteelt voor kwaliteit en duurzaamheid.”

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101000344.

De verstrekte informatie geeft niet noodzakelijk de officiële standpunten van de Europese Commissie weer. Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die namens de Commissie optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik dat van de verstrekte informatie kan worden gemaakt.


VOOR MEER DETAILS, NEEM CONTACT OP MET….

Project Coordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Communicatie en Disseminatie Coordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101000344.