FUNDING

Finansieret af Den Europæriske Union

Projektet mEATquality er finansieret gennem Horizon 2020, EU’s forsknings- og innovationsprogram relateret til arbejdsprogrammet 2018-2020 inden for området “Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, hav-, maritim- og indenrigs vandforskning og bioøkonomi”, mere specifikt i relation til “Fødevarer og naturressourcer”. Dette forslag er rettet mod det specifikke emne FNR-05-2020 “Avl for kvalitet og bæredygtighed.”

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 101000344.

Oplysningerne afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle synspunkter. Hverken Europa-Kommissionen eller nogen anden person, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for den brug, som måtte være udført på baggrund af den givne information.


FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST

Projektkoordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Kommunikations- og formidlingskoordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Dette projekt har modtaget støtte fra EU´s Horizon 2020 forsknings- og innovationsgram under tilskudsaftale nr. 101000344.