Beskrivelse og formål

European citizens believe that current animal husbandry practices are too intensive. mEATquality analyses consumer attitudes, perceptions, and preferences regarding sustainable meat production. The husbandry factors that determine ‘extensiveness’ can be applied and optimised in organic, free range and conventional production systems

Beskrivelse

Europæiske borgere mener, at den nuværende praksis for husdyrhold er for intensiv. mEATquality analyserer forbrugernes holdninger, opfattelser og præferencer vedrørende bæredygtig kødproduktion. De opdrætsfaktorer, der bestemmer ‘ekstensiviteten’, kan anvendes og optimeres i økologiske, fritgående og konventionelle produktionssystemer

Formål

  • At hjælpe landmændene med at forbedre kvaliteten af deres grise-kød og kyllinge-kød ved at anvende ekstensive opdrætsmetoder og til at producere mere bæredygtigt gennem rådgivning om ekstensive opdrætsmetoder, som imødekommer hensyn til miljø, god dyrevelfærd og god produktionsøkonomi

  • At informere forbrugere om de ekstensive produktionsmetoder i forhold til kvaliteten af det grisekød og kyllinge-kød, de køber

  • At støtte mål i EU´s – Fra jord til bord strategi om at bekæmpe fødevaresvindel ved at undersøge metoder til at forbedre sporbarheden og bestemme autenticiteten

  • At støtte udviklingen af teknikker der vurderer husdyrproduktionens bæredygtighed: En hurtig scanning for livscyklusanalysen, determinanter for økonomisk modstandsdygtighed og dyrevelfærd gennem stresshormoner i fjer og hår.

Inddragelse af værdikæden i mEATquality

 

Specifikke mål

WP1

At forbedre kvaliteten af grisekød fra konventionelle og økologiske landbrugssystemer ved at forstå, hvordan den påvirkes af ekstensive versus intensive produktionsfaktorer på gården

WP2

At forbedre kvaliteten af kyllinge-kød i forskellige produktionssystemer, herunder økologiske, ved at anvende viden om ekstensive og intensive produktionsfaktorer, som gør sig gældende på gården.

WP3

At udvikle nye metoder til at bestemme ægtheden, kvaliteten og sikkerheden af kødet for at understøtte påstande, som er relateret til intrinsiske kødkarakteristika og bæredygtige opdrætsfaktorer.

WP4

At bestemme forbrugernes præferencer for kødets intrinsiske og ektrinsiske kvalitet i forbindelse med de aspekter af husdyrhold og kødkvalitet, som er undersøgt i arbejdspakkerme 1-3

WP5

At identificere de kvantitative relationer mellem opdrætsfaktorer, kødkvalitetskarakteristika og forbrugerpræferencer til brug for forskere og interessenter

WP6

At samarbejde om at udvikle praktiske løsninger til at støtte landmænd og partnere med at forbedre, måle, verificere og formidle aspekter af bæredygtigt grise- og fjerkræhold og producere bæredygtigt grise- og kyllinge-kød af høj kvalitet.

Projektets resultater


FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST

Projektkoordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Kommunikations- og formidlingskoordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Dette projekt har modtaget støtte fra EU´s Horizon 2020 forsknings- og innovationsgram under tilskudsaftale nr. 101000344.