CONTACT


Doeleinden van de verwerking: om bestellingen en verzoeken te verwerken, te reageren op vragen of elk verzoek van de GEBRUIKER via het contactformulier dat beschikbaar is op de website van de VERANTWOORDELIJKE en om mededelingen over producten of diensten te verzenden. Rechten waar u recht op heeft: inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en wissen van uw gegevens en de beperking van of bezwaar tegen de verwerking ervan. Meer informatie over verwerking is te vinden in het privacy beleid.
VOOR MEER DETAILS, NEEM CONTACT OP MET….

Project Coordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Communicatie en Disseminatie Coordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190


VOOR MEER DETAILS, NEEM CONTACT OP MET….

Project Coordinator
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Communicatie en Disseminatie Coordinator
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101000344.