KONTAKT


Cele przetwarzania: przetwarzanie zamówień, próśb, odpowiadanie na zapytania lub wszelkie żądania zgłoszone przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO oraz wysyłanie informacji o produktach lub usługach. Prawa przysługujące użytkownikowi: dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, przenoszenie i usuwanie oraz ograniczenie lub sprzeciw wobec ich przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Polityce prywatności.
JEŚLI CHCIAŁBYŚ POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzyAsociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190


JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzy
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101000344.