• Łączenie warunków chowu zwierząt z cechami jakościowymi mięsa drobiowego i wieprzowego

     

  • Łączenie warunków chowu zwierząt z cechami jakościowymi mięsa drobiowego i wieprzowego

     

mEATquality

mEATquality analizuje postawy, postrzeganie i preferencje konsumentów dotyczące zrównoważonej produkcji mięsa. Czynniki chowu, które decydują o „ekstensywności”, mogą być stosowane i optymalizowane w ekologicznych, wolnowybiegowych i konwencjonalnych systemach produkcji.

Jakość

Pomoc rolnikom w poprawie jakości produkowanego mięsa wieprzowego i drobiowego, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań.

Informacje

Informowanie konsumentów o metodach ekstensywnej produkcji w kontekście jakości kupowanego przez nich mięsa wieprzowego i drobiowego.

Badanie

Wspieranie celu strategii UE „od pola do stołu” w zakresie zwalczania oszustw związanych z żywnością, poprzez stosowanie metod ułatwiających identyfikowanie autentyczności żywności

Rozwój

Wspieranie rozwoju metod oceny zrównoważenia produkcji zwierzęcej.

Co nowego?

Newsletter

Subskrybuj, aby otrzymywać opublikowane materiały z projektu

[mailpoet_form id=”3″]


JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzy
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101000344.