MULTI-ACTOR PLATFORM


W celu doradzania partnerom projektu zostanie utworzona Platforma Wielosektorowa (MAP). W jej skład wejdzie 10-12 członków z różnych środowisk. Członkowie MAP będą na bieżąco informowani o postępach w realizacji projektu podczas corocznych spotkań. Do głównych obowiązków MAP należy:

 • Doradzanie partnerom projektu w zakresie zmian w priorytetach społecznych i konsumenckich, które mogą mieć wpływ na cele projektu i oczekiwane efekty.

 • Zalecane sposoby radzenia sobie z tymi zmianami, aby jak najlepiej służyły celom projektu.

 • Doradzanie konsorcjum mEATquality w zakresie najlepszych sposobów przekazywania wyników projektu do wszystkich podmiotów wytwórczych mięsa.

 • Wsparcie w przekazywaniu informacji o wynikach projektu za pośrednictwem własnych kanałów.

 • Przedstawiciel: Andrea Rossi

 • łańcuch produkcji i dostaw mięsa

 • Włochy

 • Przedstawiciel: Birthe Steenberg

 • Sektor mięsa drobiowego

 • Belgia

 • Przedstawiciel: Juergen Toelke

 • Przetwórstwo mięsne

 • Niemcy

 • Przedstawiciel: Daniele Rossi

 • Organizacja rolników

 • Europa

 • Przedstawiciel: Inês  Ajuda

 • Stowarzyszenie

 • Europa

 • Przedstawiciel: Laurence Meijer

 • Supermarket

 • Holandia

 • Przedstawiciel: Ronald Klont

 • Przetwórstwo mięsne

 • Holandia

Subskrybuj, aby jako pierwszy otrzymywać informacje o projekcie


JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzy
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101000344.