MATERIAŁY

Informacje prasowe

Ulotki

90-second video

Polskie napisy

Artykuł w Trzoda chlewna

Produkty odpadowe z jabłek
jako ciekawa alternatywa
na trudne czasy

 

 Dobrostan drobiu w Polsce – działania polskiej nauki w kierunku jego poprawy

 

Subskrybuj, aby jako pierwszy otrzymywać informacje o projekcie


JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzy
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101000344.